Cours de Français pour étrangers

Suspended during the pandemic but .....

Would you like to be able to express yourself better in french ?

Join "Allez-y !" and follow a course in French for english speakers.

With the beginner's course you'll learn to speak, read and write sufficient to manage in daily life in France.

With the advanced course you'll also get a better understanding of the culture, the people and the customs in France.

Cursus Frans voor anderstaligen

Wilt u zich (beter) verstaanbaar maken tijdens uw verblijf in Frankrijk? 


Word dan verenigingslid van 'Allez-y…' en start met een praktijkgerichte taalcursus Frans voor anderstaligen. 

Met deze basiscursus Frans leert u de taal zodanig spreken, verstaan, lezen en schrijven dat u zich in veelvoorkomende situaties prima kunt redden. Bovendien komt u meteen veel te weten over het land, de inwoners en de gebruiken.

 Voor meer informatie: